ZEKA OYUNLARI

Zeka Oyunları Nedir?

Zekayı kavram, ilke, algı ve yönergeleri kullanarak soyut ya da somut nesneler arası ilişki ya da ilişkileri kavrayabilme, analiz yapabilme, akıl yürütme ve bu becerileri belli bir amaca ulaşmak için kullanma olarak tanımlayabiliriz. Bu tanımdan hareketle zekâ ile ilgili belirtilen becerileri harekete geçirecek her türlü etkinliği zeka oyunu olarak algılayabiliriz. Ancak bu amaçlara ulaşmak için etkililiği ispatlanmış, eğlenceli, kolay temin edilebilir ve tüm dünyada uygulanan oyunlar da vardır.

Zekâ oyunları ile öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Zekâ oyunları ile öğ­rencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracaktır.

Zeka Oyunları’nın Faydaları Nelerdir?

Çağımız değişim çağıdır, bu değişime ayak uydurmak için kendimizi sürekli yenilemek durumundayız. Kendimizi yenilemenin yolu da zihnimizi sürekli aktif tutmaktan geçmektedir. Kendimizi yenilediğimizde değişimin nesnesi değil öznesi oluruz. Zekâ oyunları günümüzde tüm eğitim sistemlerinin hedefi olan aşağıdaki becerileri kazandırmanın etkili ve eğlenceli en yaygın yoludur:

  • Akıl yürütme
  • Problem çözme
  • İletişim
  • Yaratıcı düşünme
  • Strateji oluşturma
  • Bilgi teknolojilerini kullanma
  • Karar verme
  • Dili etkili kullanma
  • Girişimcilik
KIŞ KAMPI KAYIT FORMU
Open chat
Merhaba! ✋Size nasıl yardımcı olabilirim.