YARATICI DRAMA

Eğitimin Amacı Nedir?

Yaratıcı Drama Sertifika Programı, özellikle yeni uygulamaya konulan 4+4+4 yasası dolayısıyla büyük önem kazanmaktadır. 66 ayını dolduran çocukların okula başlaması ile birlikte yaratıcı dramanın eğitimde kullanılmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Yaratıcı Drama Lideri istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Drama Eğitmeni istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır. Bu sertifika programıyla katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul gören “Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği” sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu belge ile resmi ve özel okullarda drama öğretmeni olarak görev alınabilmektedir. Ayrıca Katılımcı Öğretmen/Öğretmen adayları, alacakları bu sertifika programı ile görev yaptıkları/yapacakları okullarda Seçmeli Drama derslerine girebileceklerdir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul veya lise kademesinde en az 8 öğrenci ile çalışmaları halinde “Drama Egzersiz Kursu” açarak haftalık 6 saat olmak üzere aylık 24 saate kadar ek ders kazanma imkânına sahip olabileceklerdir. Bu eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca kabul edilen 163 sayılı karar ve 13.09.2012 tarihli müfredat gereği verilecektir. Egzersiz ise 2010 tarihli ve 49 sayılı kararı gereği Drama Etkinlik Alanı kapsamında verilecektir.

 • Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmek,
 • Yaratıcı  Dramanın eğitim, sanat ve diğer disiplinler (alanlar)ile ilişkisini kurmak,
 • Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
 • Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve ögelerini bilmek,
 • Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hâkim olmak,
 • Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
 • Yaratıcı Drama alanında Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,
 • Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmek,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olmak.

Kimler Katılabilir?

Psikoloji, PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik), Tıp, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi öğretmenleri, öğretmen adayları, Sınıf Öğretmenleri, tüm branş öğretmenleri, Sosyoloji, Pedagoglar, Psikologlar, Rehber Öğretmenler, Özel Eğitimciler, ilgi duyan tüm lisans mezunları, Aile Danışmanları ve ilgilenen herkes katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • İletişim sürecini incelemek ve iletişim türlerini kullanmak.  İletişim süreci ve türleri
 • Günlük aktiviteler de dramatik etkinlikleri kullanmak. Yaratıcı Drama
 • Türkçeyi doğru konuşmak. Diksiyon
 • Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve kendini kişisel olarak sürekli geliştirmek. Kişisel Gelişim
 • Beden dili ile iletişim kurmak. Beden Dili
KIŞ KAMPI KAYIT FORMU
Open chat
Merhaba! ✋Size nasıl yardımcı olabilirim.